• 12. april 2018.
  • |  Brisel

FCD na šestom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora EU – Civilno društvo Srbija

Nataša Vučković o uključivanju civilnog društva u primenu ERP i ESRP

Nataša Vučković, u ime Fondacije Centar za demokratiju, učestvuje danas na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora EU – Civilno društvo Srbija koji se održava u Briselu u okviru Evropskog ekonomsko-socijalnog saveta. 

U okviru prve sesije sagledano je stanje u odnosima EU – Srbija iz ugla civilnog društva i ocenjeno je uvođenje i primena evropskih reformi. 

Glavna tema ovog sastanka je socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo. 

Potencijal socijalnog preduzetništva razmatra se i u kontekstu činjenice da u EU udeo socijalne ekonomije u BDP dostiže oko 11%, a u Srbiji samo 0,2%. Usvajanje dugo najavljivanog i očekivanog zakona o socijalnom preduzetništvu planiran je za 2018. godinu. 

Nataša Vučković je na poziv Evropskog ekonomsko-socijalnog saveta pozvana da podnese izveštaj o uključivanju civilnog društva u razmatranje i praćenje primene Programa ekonomskog razvoja (ERP) i Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA