• 27. april 2018.
  • |  Beograd

Akcija povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu

FCD nastavlja sa realizacijom aktivnosti u cilju promocije i doprinosa primeni standarda dostojanstvenog rada u Srbiji

U susret obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, naše kolege održale su uličnu akciju u Beogradu. Cilj akcije je podizanje svesti građana o važnosti prava na bezbedne uslove rada, pravima, obavezama poslodavca i zaposlenih, kao i zaštitu u slučaju njihovog kršenja. 

Ovo je prva akcija u okviru regionalnog projekta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu koji realizujemo sa partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegoovine i Kosova uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Tokom 2018. godine nastavićemo da realizujemo aktivnosti sa ciljem promocije i doprinosa primeni standarda dostojanstvenog rada u Srbiji. 

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležava se 28. aprila, kao dan kada treba da se podigne svest o bezbednosti i zdravlju na radu među organizacijama zaposlenih, poslodavaca i predstavnika vlade. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA