• 25. maj 2018.
  • |  Beograd

Sastanak Fondacije Centar za demokratiju i regionalnih partnera

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je sastanak sa partnerima iz Albanije i sa Kosova, povodom otpočinjanja zajedničke inicijative zaštite zdravlja i bezbednosti na radu koji realizujemo uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

U narednim mesecima Fondacija Centar za demokratiju sa partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova organizovaće aktivnosti u cilju promocije zdravog i bezbednog radnog mesta na Zapadnom Balkanu. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA