• 1. juni 2018.
  • |  Brisel

Počeo regionalni projekat za mlade

Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju učestvovali su na Kick-off konferenciji u Briselu za dobitnike grantova Evropske komisije u okviru Regional CSOs Networks programa. 

Radujemo se predstojećim aktivnostima u regionu u okviru našeg projekta Regional YOUTH COMPACT for Europe! 

Regional youth compact for Europe je regionalni projekat koji će Centar za demokratiju voditi u naredne tri godine sa 13 partnerskih organizacija sa Zapadnog Balkana i Francuske. Projekat će okupljati mlade i podsticati ih na aktivno učešće u praćenju procesa evropskih integracija. 

Predstavnici FCD na Kick-off konferenciji u Briselu   Predstavnici FCD na Kick-off konferenciji u Briselu

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA