• 13. juni 2018.

Poziv za učešće na seminaru „Mladi i sindikati“

Poziv mladima da se prijave na dvodnevni seminar o radnim pravima, izazovima na tržištu rada i značaju sindikalnog organizovanja

Pozivamo mlade aktivne u omladinskim, studentskim i političkim organizacijama da se prijave na dvodnevni seminar o radnim pravima, izazovima na tržištu rada i značaju sindikalnog organizovanja.

Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme organizuje seminar „Mladi i sindikati“ o radnim pravima, izazovima na tržištu rada i značaju sindikalnog organizovanja koji ima za cilj da pruži mogućnost mladima iz omladinskih i studentskih i političkih organizacija da doprinesu osnaživanju sindikalnih organizacija i unaprede veštine i znanje koje će im biti neophodne u poslu koje obavljaju ili će obavljati. 

Seminar je predviđen kako dvodnevna aktivnost, koja će se održati 6. i 7. jula 2018. godine u Hotelu Norcev, Iriški venac, Fruška Gora. 

Pozivamo mlade do 29 godina, aktivne u omladinskim, studentskim i političkim organizacijama da se prijave za učešće u ovom programu. Biće izabrano 15 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom i interesovanjem za datu temu. 

Seminar se sastoji iz predavanja, radionice, diskusija učesnika i učesnica sa predstavnicima sindikata i organizacija civilnog društva o značaju i zaštiti radnih prava, međunarodnih standarda u oblasti rada i sindikalnog organizovanja. 

Način prijave

Molimo vas da popunjeni prijavni formular pošaljete na adresu jovana@centaronline.org, najkasnije do 20. juna 2018. godine do 17h. 
Lista odabranih učesnika biće objavljena do 26. juna 2018. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora. 

Vremenski okvir:

Raspisivanje konkursa: 12. jun 2018.
Rok za dostavljanje prijava: 20. jun 2018. do 17h
Objavljivanje liste odabranih učesnika: 26. jun 2018.
Potvrđivanje učešća: 28. jun 2018.
Seminar: 6-7. jul 2018. 

Formular za prijavu možete preuzeti ovde

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA