• 7. juli 2018.
  • |  Fruška gora

Uspešno završen seminar „Mladi i sindikati“

Proteklog vikenda (6-7. jula 2018) na Fruškoj gori, uspešno je završen seminar „Mladi i sindikati“ u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Sa grupom od 15 učesnika i učesnica razgovarali smo o mogućnostima koje su na raspolaganju mladima aktivnim u omladinskim, studentskim i političkim organizacijama, da daju svoj doprinos osnaživanju sindikalnih organizacija. Poseban naglasak dali smo unapređenju veština i znanja neophodnim za snalaženje i izazove koji ih očekuju na tržištu rada. Bilo je veliko zadoljstvo da u dijalogu sa pripadnicima mlađe generacije damo svoj doprinos njihovom obrazovanju u oblasti radnih prava, položaju na tržištu rada i značaju sindikalnog organizovanja. 

Uz predavanja, radionice i diskusije sa predstavnicima sindikata i organizacija civilnog društva, govorili smo o mnogim aspektima uključivanja mladih u sindikalno organizovanje. Naši predavači bili su stalni saradnici i partneri Fondacije Centar za demokratiju: Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union govorio je o radnim pravima i dostojanstvenom radu, Marija Martinić iz UGS Nezavisnost o mladima i sindikatima, Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada o Standardima MOR (ILO), Ivan Sekulović o socijalnim pravima, a predsednik FCD Dragoljub Mićunović je govorio o vezi između rada i slobode.

Ovaj događaj je deo naših redovnih aktivnosti u okviru projekta na promociji dostojanstvenog rada, i našeg plana da u 2018. godini nastavimo jačanje kapaciteta ključnih aktera (sindikata, nevladinih organizacija, poslodavaca), sa posebnim fokusom na mlade.

Program je realizovan uz podršku Olof Palme Centra.

NAJAVA DOGAĐAJA