• 29. juni 2018.
  • |  Beograd

Sastanak RG 17 Nacionalnog konventa o EU sa Kristijanom Vestfal

U petak, 29. juna 2018. godine članovi Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se sa Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije i razgovarali o napretku u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Na inicijativu Centra za demokratiju, kao koordinatora Radne grupe, a u očekivanju Akcionog plana za poglavlje 19 (zapošljavanje i socijalna politika), gospođa Vestfal je predstavila prioritete i politike EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kao i u oblasti slobode kretanja radnika.

Na sastanku učesnici su imali priliku da razmene mišljenja i informacije sa Kristijanom Vestfal, kao i da se upoznaju sa radom Evropske komisije. Vestfal je takođe ukazala i na bitne delove Izveštaja o napretku.

U razgovoru su razmenjena mišljenja o važnosti i dometu učešća civilnog društva, uključujući i socijalne partnere, kako u fazi pripreme zakona, tako i u fazi praćenja njihove primene. 

Radna grupa 17 NKEU, za poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, okuplja sindikate, poslodavce i nevladine organizacije. 

NAJAVA DOGAĐAJA