• 14. septembar 2018.

Saopštenje povodom pogibije radnika na gradilištu „Beograda na vodi“

Povodom tragične pogibije dva radnika na gradilištu „Beograda na vodi“, Fondacija Centar za demokratiju zahteva brzu i sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdilo kako je došlo do gubitka života – da li su i u kojoj meri bili ispunjeni zakonski uslovi za bezbedno radno mesto, da li je i kako korišćena zaštitna oprema, da li su radnici obučeni za poslove koje su obavljali, kakav je bio nadzor nad merama za bezbednost na radu i dr. 

U jeku građevinske sezone ove godine izgubljeno je tri života u poslednjih nekoliko nedelja. Ovakva učestalost nesreća na radu stvara osećanje nesigurnosti na radu i potpune nezaštićenosti radnika. Podsećamo da je Srbija samo delimično harmonizovala pravne propise o zdravlju i bezbednosti na radu sa propisima EU. Neophodno je da Vlada ubrza rad na donošenju novih propisa. Očigledno je, međutim, da se ni postojeći pravni okvir ne primenjuje, odnosno da ne postoji potrebni nivo kontrole njegove primene, kako na nivou inspekcijskih službi, tako ni na nivou pravosudnog sistema. Odgovornost se mora utvrditi i sankcionisati u svakom pojedinačnom slučaju. 

Apelujemo na sve poslodavce da revnosno primenjuju odredbe o bezbednosti i zdravlju na radu. Posebno ističemo nezaštićenost „nevidljivih“ radnika koji su, radeći „na crno“, naročito u građevinarstvu, često upravo najviše izloženi opasnostima usled nedovoljne zaštite. 

Centar za demokratiju izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih radnika i apeluje na društvenu solidarnost kako bi se im se pomoglo u ovom najtežem trenutku, ali i ubuduće kad bude potrebno da se suoče sa svim posledicama tragičnog gubitka. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA