• 9. oktobar 2018.

Konsultativna radionica „Žene kao akteri ruralnog razvoja – mogućnosti i izazovi“

Na konsultativnoj radionici, koja će se održati 9. oktobra 2018. godine od 10 do 14 časova u SKIP centru, želimo da razmenimo mišljenja o tome u kojoj meri je rodna perspektiva uključena u lokalne politike zapošljavanja, na koji način ženske organizacije doprinose ekonomskom osnaživanju žena na selu i koja vrsta podrške im je u tome potrebna, kako redizajnirati politike lokalnog razvoja kako bi doprinele stvaranju kvalitetnih poslova za žene i eliminaciji rodnih nejednakosti u domenu rada. Radionica se organizuje u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom.

NAJAVA DOGAĐAJA