• 9. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Konsultativna radionica

„ŽENE kao akteri ruralnog razvoja – mogućnosti i izazovi“ - tema je konsultativne radionice koju organizujemo danas u Beogradu, s namerom da diskutujemo o tome u kojoj meri je rodna perspektiva uključena u lokalne politike zapošljavanja. 

Na koji način ženske organizacije doprinose ekonomskom osnaživanju žena na selu i koja vrsta podrške im je u tome potrebna, kako redizajnirati politike lokalnog razvoja kako bi doprinele stvaranju kvalitetnih poslova za žene i eliminaciji rodinih nejednakosti u domenu rada, neke su od glavnih tema radionice koju realizujemo uz podršku Fondacije Fridrih Ebert. 

Nakon izlaganja uvodničarki dr Ksenije Petovar, Gordane Savić i Sarite Bradaš o ovoj temi, učesnice konsultativne radionice (predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i državnih organa) imaće priliku da predstave najznačajnije programe koje su njihove organizacije/institucije podržale ili realizovale u cilju ekonomskog osnaživanja žena. 

Projekat „Žene u ruralnim krajevima kao akteri razvoja“ deo je programske celine Fondacije „Radna prava, zapošljavanje i socijalna inkluzija“, u okviru koje realizujemo različite projekte koji za cilj imaju doprinos pobošljanju uslova za dostojanstven rad, bolju i efikasniju zaštitu prava zaposlenih i za unapređenje pravne regulative u ovoj oblasti. 

U toku protekle godine sproveli smo i objavili istraživanje „Položaj žena na tržištu rada“ u kome je položaj žena sagledan iz normativnog ugla, u kontekstu standarda dostojanstvenog rada i kroz problem zapošljivosti žena iz ruralnih područja. 

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Ekonomsko osnaživanje žena - Žene kao akteri ruralnog razvoja

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA