• 17. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: Siromaštvo u Srbiji

Beograd, 17. oktobar 2018, 12-14h, Envoy Conference Center

Debatu Dijaloga u Centru „Siromaštvo u Srbiji“ održavamo na Međunarodni dan iskorenjivanja siromaštva sa namerom da skrenemo pažnju javnosti na oblike siromaštva u Srbiji, posledice koje siromaštvo ima, kako za pojedine članove naše zajednice, tako i za društvo u celini (Beograd, 17. oktobar 2018, 12-14h, Envoy Conference Center). 

NAJAVA DOGAĐAJA