• 31. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: Mladi u Srbiji

Beograd, 31. oktobar 2018, 12-14h, Envoy Conference Center

Debata Dijaloga u Centru „Mladi u Srbiji“ biće održana 31. oktobra 2018. godine u Beogradu (12-14h, Envoy Conference Center). 

NAJAVA DOGAĐAJA