• 26. novembar 2018.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: Postoji li još parlamentarna kultura?

Beograd, 26. novembar 2018, 12-14h, Envoy Conference Center

Debata Dijaloga u Centru „Postoji li još parlamentarna kultura?“ biće održana 26. novembra 2018. godine u Beogradu (12-14h, Envoy Confernce Center). 

NAJAVA DOGAĐAJA