• 17. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Dijalog u Centru, Beograd, 17. oktobar 2018. godine

Debatu Dijaloga u Centru „Siromaštvo u Srbiji“ održali smo na Međunarodni dan iskorenjivanja siromaštva sa namerom da skrenemo pažnju javnosti na oblike siromaštva u Srbiji, posledice koje siromaštvo ima, kako za pojedine članove naše zajednice, tako i za društvo u celini. 

Skup je održan u sredu, 17. oktobra 2018. godine u Kongresnom centru hotela Envoy u Beogradu. 

Ova debata, 98. po redu, deo je programa „Dijalog u Centru“ koju Centar za demokratiju realizuje uz podršku Fridrih Ebert Fondacije. 

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Debata „Siromaštvo u Srbiji“

Fondacija Centar za demokratiju 

NAJAVA DOGAĐAJA