• 30. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Parlamentarci pozvali na otvaranje Evropskog socijalnog fonda za Srbiju

Učesnici devetog sastanka Parlamentarnog odbora za Stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP), koji je održan u Beogradu 29. i 30. oktobra 2018. godine, pozvali su na otvaranje Evropskog socijalnog fonda (ESF) koji bi koristila Srbija. 

Sastankom su kopredsedavali Edvard Kukan, ispred delegacije Evropskog parlamenta i Vladimir Orlić, ispred delegacije Narodne skupštine Republike Srbije. 

Na sastanku su usvojeni Deklaracija i preporuke Savetu za stabilizaciju i pridruživanje i institucijama Srbije i Evropske unije kojima je, pored poziva na otvaranje ESF, istaknut značaj stalne saradnje parlamenta sa organizacijama civilnog društva za jačanje njegove uloge i kojima je Srbija pozvana da još više radi na sprovođenju reformi koje su predstavljene u Programu ekonomskih reformi (ERP). 

I učesnici sedmog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU i Srbije (ZKO), koji je održan u Beogradu 25. oktobra 2018. godine, razmatrali su korišćenje fondova EU u cilju smanjenja nejednakosti i sprovođenja reformi u oblasti polike zapošljavanja i socijalne politike. U fokusu dnevnog reda sastanka, kojim su kopredsedavali članovi ZKO Zoran Stojiljković, u ime Republike Srbije i Ana Milićević-Pezelj, u ime Evropskog komiteta za ekonomska i socijalna pitanja, bilo je praćenje napretka u okviru Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

U deklaraciji usvojenoj na sastanku pozdravljena je odluka EK da poveća sredstva u okviru nove faze Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) i izraženo je uverenje da fondovi EU treba da budu korišćeni i za smanjenje društvenih i ekonomskih nejednakosti. 

Pored toga, ZKO je pozvao vlasti Srbije da se koncentrišu na primenu strukturnih reformi koje bi doprinele napretku društva i socijalnoj koheziji, u tesnoj saradnji sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva. Posebno je skrenuta pažnja vlastima da pažljivo prouče načela Evropskog stuba socijalnih prava prilikom pripreme reformi u okviru ERP-a. 

Fondacija Centar za demokratiju aktivno zastupa otvaranje Evropskog socijalnog fonda za Srbiju.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA