• 31. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Debata „Mladi u Srbiji, mladi iz Srbije“

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Debata „Mladi u Srbiji, mladi iz Srbije“ održana je 31. oktobra 2018. godine u Beogradu (Envoy Conference Center), u okviru programa „Dijalog u Centru“ koji Centar za demokratiju realizuje uz podršku Fridrih Ebert Fondacije. 

Tokom debate otvorena su ključna pitanja iz ugla stručnjaka i donosilaca odluka, predstavnika udruženja, nevladinih organizacija i kompetentnih sagovornika. Skup su pozdravili generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković i koordinator projekata Fondacije Friedrich Ebert Stiftung u Beogradu Bojan Lađevac, a završnu reč dao je predsednik Centra za demokratiju Dragoljub Mićunović. Debatu je moderirala novinarka Ljubica Gojgić. Uvodna izlaganja imali su Nenad Konstantinović iz organizacije Srbija 21 i dr Milena Stefanović, programski menadžer u Evropskom fondu za Balkan. 

Povod za organizovanje debate bilo je usmeravanje pažnje na stanje i probleme sa kojima se mladi suočavaju unutar društva i kako doprineti da se umanji stopa mladih koji žele da napuste Srbiju, pogotovo imajući u vidu iskustva država u regionu kao što su Hrvatska i Bugarska kod kojih je procenat mladih koji ih na godišnjem nivou napušta drastično povećan njihovim ulaskom u Evropsku uniju. Situacija u Srbiji okarakterisana je kao egzodus mladih. 

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Tokom debate su istaknute sledeće teze: 

(1) više od 1.200.000 građana Srbije razmišlja o tome da napusti zemlju, od tog broja ukupno 450.000 su mladi ljudi između 18 i 29 godina; 

(2) glavni razlozi razmišljanja o odlasku su vezani za slab životni standard, manjak izvesnosti i bezbednosti, kao i nedostatak perspektive; 

(3) 90% onih koji razmišljaju o odlasku imaju želju da odu u tzv. zapadne države, što ukazuje na smer u kojem bi trebalo urediti sopstvenu državu ukoliko postoji namera da se smanji talas osipanja mladog stanovništva; 

(4) 93% onih koji su napustili Srbiju ne vidi budućnost svoje dece u njoj iako 52% od ukupnog broja ispitanih ima nameru da se u nekom trenutku vrati u državu u kojoj su se rodili; 

(5) iz Srbije ne odlaze samo ljudi sa univerzitetskim diplomama već počinju da prednjače visoko kvalifikovani radnici, npr. iz Srbije trenutno odlazi tri puta više medicinskih sestara nego doktora; 

(6) prema anegdotalnom iskustvu sve je više slučajeva da cele porodice emigriraju a ne samo pojedinci ili parovi; 

(7) u okviru javnog diskursa mnogo se više rasprave vodi o pitanju odlaska ljudi iz zemlje a ne o tome kako da se postigne povratak onih koji su otišli; 

(8) povratnici kao glavne probleme unutar države uočavaju nepostojanje društvenog konsenzusa o pravcu u kome države treba da se kreće i rasprostranjena uvreženost partokratije u društvu; 

(9) nedostatak političkog obrazovanja dovodi do toga da mladi gledaju na politiku sa prezirom i da je smatraju nečim što im je strano i sa čim ne žele da imaju ikakve veze; 

(10) samo 13% mladih koji imaju posao smatra da svako ko je stručan može da pronađe posao i uopšteno postoji percepcija da je društvo u Srbiji krajnje nepravedno; 

(11) kao ključne prepreke u zapošljavanju mladi vide suženu ponudu poslova kao i nizak nivo zarade koje se uglavnom nude; 

(12) posebno je važno političko angažovanje mladih u njihovim mikrosredinama jer je tu moguće napraviti najveće promene; 

(13) pošto su penzioneri daleko mnogoljudniji od mladih u Srbiji očekivano je da mladi nisu osnova za sticanje političkog kapitala, iz toga se može zaključiti da ispunjenje interesa mladih logično nije prioritet aktera na političkoj sceni; 

(14) potrebno je oživljavanje mreže kancelarija za mlade; 

(15) istaknuto je da Srbija trenutno ima dve strane – jednu u kojoj se država posmatra kao žrtva tranzicije i u kojoj postoji velika nezaposlenost mladih, i druga – Srbija sa velikim potencijalnima i digitalnim perspektivama; 

(16) važno je da u procesu izrade nove Strategije obrazovanja mladi imaju značajan upliv; 

(17) samozapošljavanje u Srbiji više ima funkciju bega od siromaštva nego profesionalan uspeh. 

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Dijalog u centru, Beograd, 31. oktobar 2018.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA