• 7. decembar 2018.
  • |  Beograd

PLATFORMA PROTIV JEFTINOG RADA

Procenjuje se da 50.000 zaposlenih ne prima zaradu, a preko dve trećine prima zaradu sa zakašnjenjem. Dve trećine zaposlenih prima zaradu koja je manja od prosečne, a 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu. Polovina zaposlenih ne može sebi da priušti minimalnu potrošačku korpu, a 86% zaposlenih nema dovoljno za prosečnu potrošačku korpu. 

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih pokrećemo PLATFORMU PROTIV JEFTINOG RADA kako bismo zajedno sa drugim udruženjima građana, sindikatima, medijima i pojedincima doprineli smanjenju ovog stanja. 

Potpisivanje platforme biće upriličeno na Konferenciji "Radna prava su naša prava" 12.12.2018. u Aeroklubu od 10 do 16 časova. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA