• 8. decembar 2018.
  • |  Beograd

Centar za demokratiju pripremio Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji

Nemogućnost nezaposlenih da rade, a onima koji rade da budu pristojno plaćeni za svoj rad, dovela je do toga da preko 2,7 miliona stanovnika živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a u apsolutnom siromaštvu pola miliona. 

Fondacija Centar za demokratiju pripremila je Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2018. godinu, kao i istraživanje „Mladi i dostojanstven rad“, koji će biti predstavljeni na Konferenciji „Radna prava su naša prava“, 12. decembra 2018. godine u Aeroklubu, Uzun Mirkova 4, u Beogradu, od 10 do 16h. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA