• 10. decembar 2018.
  • |  Beograd

U Srbiji 50.000 zaposlenih ne prima zaradu

Procenjuje se da 50.000 zaposlenih ne prima zaradu, a preko dve trećine prima zaradu sa zakašnjenjem. Dve trećine zaposlenih prima zaradu koja je manja od prosečne, a 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu. Polovina zaposlenih ne može sebi priuštiti minimalnu potrošačku korpu, a 86% zaposlenih nema dovoljno za prosečnu potrošačku korpu. 

Žene zarađuju manje od muškaraca u većini sektora, zarađuju manje i visokoobrazovane i one bez kvalifikacija, u privatnom i u javnom sektoru. Zaposleni na osnovu ugovora o radu na određeno vreme, kao i radno angažovani na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, imaju značajno niže zarade, odnosno naknade za rad, nego zaposleni na osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme. 

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih pokrećemo PLATFORMU PROTIV JEFTINOG RADA, kako bismo zajedno sa drugim udruženjima građana, sindikatima, medijima i pojedincima doprineli smanjenju ovog stanja. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA