• 6. novembar 2018.
  • |  Beograd

NKEU komentarisao nacrt Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći

Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova i predstavnicima Ministarstva za evropske integracije povodom razmatranja nacrta Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći. 

Na sastanku je predstavljena radna verzija nacrta Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći, a prisutni članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi s inostranstvom i Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika dali su svoje predloge i komentare na predstavljenu verziju nacrta Zakona kroz aktivnu debatu. 

Sastanak Radne grupe NKEU i predstavnika ministarstava održan je 6. novembra 2018. godine u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

NAJAVA DOGAĐAJA