• 18. januar 2019.
  • |  Beograd

Šesta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

U Velikoj plenarnoj sali Narodne skupštine u petak, 18. januara 2019. godine održana je Šesta plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na kojoj su učestvovali predstavnici Centra za demokratiju. 

Na ovoj sednici predstavljen je rad NKEU u protekloj godini, kao i Knjiga preporuka, a posebna pažnja posvećena je Programu ekonomskih reformi (ERP) i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). 

Na drugoj sesiji koja je nosila naziv „Reforme u obrazovanju, zdravstvu, radu, zapošljavanju i socijalnoj politici“ govorila je naša koleginica Sarita Bradaš, dok je sesiju moderirala Nataša Vučković

Šesta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA