• 5. februar 2019.
  • |  Beograd

FCD na konferenciji Civilno društvo za odgovorno upravljanje

Nataša Vučković učestvovala je ispred Fondacije Centar za demokratiju na konferenciji "Civilno društvo za odgovorno upravljanje" koju je organizovala CRTA u Beogradu, 4. i 5. februara 2019. godine. 

Vučković je učestvovala na tematskoj grupi posvećenoj ulozi parlamenta. 

“Parlament treba da bude izraz različitih društvenih grupa, društvenih interesa, svih građana. On je kao neka vrsta 'bafera' koji omekšava društvene sukobe. Društvo koje je ophrvano konfliktima ne može da se razvija, zato je važno da postoje institucionalni kanali komunikacije, a parlament je među najvažnijima”, iznela je mišljenje Nataša Vučković.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA