• 15. januar 2019.
  • |  Beograd

Konsultacije povodom trećeg nacrta Akcionog plana za poglavlje 19

Sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o EU (RG17 NKEU) sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom trećeg nacrta Akcionog plana za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, održan je 15. januara 2019. godine u Beogradu.

Sastanak su otvorili Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima, Nenad Nerić i Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Nataša Vučković, koordinator RG17 NKEU, na početku je ukazala na kratke rokove ostavljene za davanje komentara i predložila da se u što skorijem roku održi još jedan sastanak sa predstavnicima ministarstva. Vučković je dalje predstavila opšti komentar na tekst nacrta Akcionog plana koji se između ostalog odnosi na samu strukturu Akcionog plana (AP) i nedostatak osnovnih elemenata (očekivanih rezultata i indikatora), predugačke rokove za sprovođenje aktivnosti usklađivanja i usvajanja propisa, nedostatak mehanizama za nadzor nad sprovođenjem aktivnosti, kao i mehanizama za praćenje i načina evaluacije AP. 

Na nivou RG je pripremljena i analiza Akcionog plana po celinama koje čine Poglavlje 19 koja je predstavljena na sastanku i dostavljena predstavnicima ministarstva. 

Konsultacije povodom trećeg nacrta Akcionog plana za poglavlje 19

Konsultacije povodom trećeg nacrta Akcionog plana za poglavlje 19

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA