• 21. februar 2019.
  • |  Beograd

Predstavljen Akcioni plan za poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Sastanak povodom predstavljanja nacrta Akcionog plana za Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata članovima Nacionalnog konventa o EU, održan je u četvrtak, 21. februara 2019. godine u Narodnoj skupštini. 

Sastankom su predsedavali Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima, i Branko Budimir iz Ministarstva za evropske integracije (MEI). 

Ivan Sekulović, ispred Fondacije Centar za demokratiju, ukazao je na značaj uticanja na IPA III uredbu koja će predviđati "enhanced conditionality", kao i na značaj ispunjavanja ex ante conditionalities, tj. horizontalnih (rodna ravnopravnost i antidiskriminacija) i sektorskih (radni standardi, borba protiv siromaštva i nejednakosti) standarda iz Poglavlja 19. 

Takođe, ukazao je i na veliki zaostatak, ne samo u dinamici usvajanja propisa, već i u ažuriranju strateškog okvira u Poglavlju 19 i dodao da to može biti kočnica za Poglavlje 22 koje traži adekvatne strategije kao ex ante conditionalities za korišćenje fondova.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA