• 25. april 2019.
 • |  Beograd

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka? (25.4.2019. 12-14h)

Beograd, 25. april 2019, 12-14h, Envoy Conference Center

Debata Dijaloga u Centru na temu „Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?“ biće održana u četvrtak, 25. aprila 2019. godine u Beogradu (12-14h, Envoy Conference Center)

Uvodničari: 

 • prof. dr Mario Reljanović (Institut za uporedno pravo),
 • Gordana Čomić (narodni poslanik),
 • prof. dr Zoran Stojiljković (UGS Nezavisnost). 

Predstojeći dijalog posvećen je radnim pravima i artikulaciji interesa radništva u programima političkih partija.

 • Ko danas zastupa radnike u Srbiji?
 • Da li političke partije posvećuju dovoljno pažnje radnim pravima i šta nam o tome govore njihovi politički programi?
 • Kako predstavnici političkih partija govore u javnosti o ostvarivanju prava na radu i u vezi s radom?
 • Kakva je saradnja političkih partija i sindikata?
 • Postoji li politička podrška za unapređenje socijalnog dijaloga?
 • U kojoj meri i na koji način predsednici političkih partija reaguju na kršenje radnih prava?
 • U kojoj meri predsednici političkih partija iniciraju i doprinose unapređenju radnog zakonodavstva/poštovanja međunarodnih standarda?

Ovo su neka od pitanja koja će biti postavljena na predstojećoj debati.

Dijalog u Centru organizuju Fondacija Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacija.

Direktan prenos debate moći ćete da pratite na Facebook stranici Friedrich Ebert Fondacije 

Pročitajte intervju sa prof. dr Mariom Reljanovićem, povodom debate Dijaloga u Centru „Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?“. 

Dijalog u centru je platforma za javni dijalog otvorena za stručnjake, političare, civilno društvo i medije. Razgovaramo o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja, tražimo rešenja, predlažemo promene. Kroz društvene mreže, građani prate i uključuju se u debate.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA