• 24. april 2019.

ERASMUS + SPRAY projekat - prijavite se!

Fondacija Centar za demokratiju, zajedno sa organizacijama iz Francuske, Češke, Letonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemačke, Portugala, Makedonije i Irske i italijanskom opštinom Bassano del Grapa, učestvuje u realizaciji projekta iz programa Erasmus + pod nazivom SPRAY – Space Regeneration through Art by Youth

SPRAY stvara mogućnost mladima da istraže, razumeju i nauče tehnike street art-a, kao sredstva za socijalnu regeneraciju i širenje evropskih vrednosti. 

U prvoj fazi projekta biramo tim lidera i formiramo tim od četvoro mladih ljudi koji će učestvovati u programu razmene koja se će održati na jesen ove godine u italijanskom gradu Bassano del Grapa. Tim, vođen tim liderom, učestvovaće u šestodnevnim aktivnostima zajedno sa timovima iz zemalja partnerskih organizacija. 

Tim lider ima zadatak da na radionici koja će se održati u periodu od 26. do 28. maja 2019. godine u gradu Bassano del Grapa, zajedno sa tim liderima iz partnerskih zemalja, kreira program i dizajnira aktivnosti u kojima će učestvovati timovi, kao i da pripreme kratku prezentaciju o street art-u iz svoje lokalne zajednice. Takođe, zadatak tim lidera biće i da osmisle najbolje rešenje za kreiranje glavnog produkta projekta, “Zida iskustva” (Wall Experience). 

Članovi tima, vođeni tim liderom, učestvovaće u kreiranju Zida iskustva, kao i na radionicama koje će biti organizovane u okviru programa razmene u italijanskom gradu Bassano del Grapa u oktobru 2019. godine. 

Uslovi za tim lidera su:

  • Veoma izražene umetničke veštine 
  • Dobro poznavanje engleskog jezika 

Uslovi za članove tima

  • 20-25 godina 
  • motivisani da nauče više o uličnoj umetnosti 
  • zainteresovani za širenje evropskih vrednosti i zastupanje socijalnih prava 
  • poznavanje engleskog jezika 

Pozivamo sve zainteresovane kandidate (tim lidere i članove tima) da se prijave slanjem svoje biografije i kratkog motivacionog pisma na mejl emilija@centaronline.org. Rok za prijavu je 20. maj 2019. godine

Troškove puta, smeštaja i obroka pokriva vodeći partner na projektu, italijanska opština Basano del Grapa. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA