• 28. april 2019.

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Zaštitimo naše radnike!

Danas kada se obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu skrećemo pažnju na:

  • Visok broj stradalih radnika – preko 50 radnika je stradalo tokom 2018. godine u Srbiji
  • Nedovoljne kapacitete inspekcije rada – jedan inspektor rada pokriva preko 1.800 preduzeća
  • Neusklađenost liste profesionalnih oboljenja sa bolestima “modernog” doba
  • Smanjenje broja lekara specijalista medicine rada
  • Potrebu za donošenjem Zakona o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Vlada Republike Srbije je 2019. godinu proglasila godinom bezbednosti i zdravlja na radu.

Obeležavanje ovog dana je sastavni deo Globalne strategije za bezbednost i zdravlje na radu, koja je proistekla iz zaključaka Međunarodne konferencije rada, održane 2003. godine.

Ne dozvolimo da nam se ponovi 2018. godina, zaštitimo naše radnike!

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA