• 1. maj 2019.

FCD čestita Prvi maj svim građankama i građanima!

Nastavljamo da se borimo za poboljšanje položaja radnika i radnica, uz zalaganje za ostvarivanje prava na dostojanstven rad

Fondacija Centar za demokratiju čestita Prvi maj svim građanima i građankama u Srbiji! I u ovoj godini nastavljamo da se borimo za poboljšanje položaja radnika i radnica uz zalaganje za ostvarivanje prava na dostojanstven rad.

U prethodnom periodu nije došlo do značajnijeg poboljšanja položaja radnika u Srbiji. Dve trećine zaposlenih prima zaradu manju od prosečne, a 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu. Procenjuje se da 50.000 zaposlenih ne prima zaradu, a da preko dve trećine prima zaradu sa zakašnjenjem.

Posebno su zabeleženi negativni trendovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. U 2018. i na početku 2019. godine zabeležen je veći broj smrtnih slučajeva na radnom mestu, a u sektoru građevinarstva i dalje radi veliki broj ljudi na crno.

Najugroženije društvene grupe su mladi, žene i Romi. Žene zarađuju manje od muškaraca u većini oblasti, kao i one visokoobrazovane i one bez kvalifikacija, u privatnom i u javnom sektoru. Osim toga, žene provode više vremena radeći na neplaćenim poslovima, brinući se o deci i starijim osobama. U kontekstu niskog nivoa privredne aktivnosti, niske tražnje za radom, visoke opšte nezaposlenosti i zabrane zapošljanja u javnom sektoru, mladi imaju velikih poteškoća da pronađu prvi posao. Kada pronađu posao, najčešće se radi o nekoj formi prekarne zaposlenosti.

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja da u 2019. godini aktivno doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika i radnica u Srbiji uz aktivan rad na povezivanju sindikata i organizacija civilnog društva.

Pokrenuli smo „Platformu protiv jeftinog rada“ čiji su osnovni ciljevi istraživanje razmera jeftinog rada i njegovog uticaja na kvalitet života, podizanje svesti u društvu o razmerama jeftinog rada, jačanje saradnje između organizacija civilnog društva kroz zajedničko delovanje u borbi protiv jeftinog rada i zalaganje za pravične naknade za rad koje obezbeđuju dostojanstven život i povećanje efikasnosti ostvarivanja prava radno angažovanih lica.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA