• 22. april 2019.

Održana Skupština osnivača Fondacije Centar za demokratiju

Skupština osnivača Fondacije Centar za demokratiju održana je 22. aprila 2019. godine.

Na Skupštini je usvojen Izveštaj o radu Centra za 2018. godinu, Izmene i dopune Statuta Fondacije, i sproveden izbor i imenovanje organa upravljanja.

Akcioni plan za 2019. godinu je takođe usvojen.

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA