• 8. maj 2019.
  • |  Tirana

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Predstavnice Fondacije Centar za demokratiju Natasa Vučković i Jovana Pantović učestvovale su 8. maja 2019. godine na regionalnoj konferenciji “Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu” u Tirani, u organizaciji Centra za radna prava.

U uvodnom panelu učesnicima se obratila Nataša Vučković, Izvršni direktor Fondacije, ističući posvećenost partnerskih organizacija poboljšanju života i rada građana u kontektsu politike evropskih integracija koji je zajednički za sve zemlje u regionu. “Taj proces je dug, mnogo duži nego se činilo na početku, ali taj proces je garancija razvoja. Za region bi bilo od velikog značaja da se ove godine otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To bi dalo značajan podsticaj reformama na Zapadnom Balkanu”, navela je Vučković. „Proces EU integracija pruža okvir za reforme u brojnim oblastima, uključujući i zdravlje i bezbednost na radu. Kad se analizira ostvarivanje zdravlja i bezbednosti na radu, nije dovoljno samo baviti se zakonom o zdravlju i bezbednosti na radu, nego čitavim korpusom radnopravne regulative, pre svega krovnog Zakona o radu. Složenost problema neformalnog rada takođe se reflektuje na ovu oblast: nesumnjivo je da je broj ukupnih povreda na radu veći nego što je registrovan u formalnom sektoru. Kakva je medicinska zaštita - konkretno šta se događa sa medicinom rada koja je ranije kod nas bila na visokom nivou? Zatim, kakvi su institucionalni kapaciteti, pre svega na inspekcijskom nivou, kakva je institucionalna podrška? Na kraju, kako se štite ova prava, pre svega na sudskom nivou?“, rekla je Vučković. 

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Jovana Pantović, projektni koordinator Centra, predstavila je rezultate desk analize o stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, ističući i potrebu za daljim unapređenjem zakona u ovoj oblasti, jačanjem kapaciteta inspekcije rada i uvođenjem registra profesionalnih oboljenja.

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Aleksandra Vitorović iz UGS Nezavisnost predstavila je rad sindikata u ovoj oblasti ističući da je prvi prioritet sindikata bezbednost i zdravlje radnika, a drugi poštovanje zakona u ovoj oblasti. Ukazala je na problem zaštite ovih radnih prava kod samozaposlenih, neformalno zaposlenih.

Andrijana Tomić iz Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, istakla je značaj prevencije u ovoj oblasti.

Milja Dimitrijević ispred Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, napomenula je da je snaga sindikata velika i zato treba raditi na jačanju njihove uloge u oblasti BZR, kao i na vraćanju značaja medicini rada, poštovanju propisa u njihovoj suštini, ne pukoj formi.

Konferencija je jedna od aktivnosti u okviru projekta Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju, Peer Educator Network sa Kosova*; Centar za radna prava iz Albanije i Centar za građansku suradnju Livno iz BiH, a podržan je od strane Olof Palme Međunarodnog Centra.

(*Kosovo under UNSCR 1244/99) 

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Regionalna konferencija „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu na Zapadnom Balkanu”

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA