• 25. april 2019.
  • |  Beograd

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Dijalog u Centru, Beograd, 25. april 2019, Envoy Conference Center

Na debati Dijaloga u Centru na temu “Gde su radna prava na agendi političkih stranaka? ocenjeno je da postoji značajan raskorak između prava koja postoje “na papiru” i načina na koji se ta prava ostvaruju, kao i da u programima velikog dela parlamentarnih i aktivnih vanparlamentarnih stranaka tematika radnih prava ne zauzima značajno mesto.

Uvodne reči na skupu održanom u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacije, dali su prof. dr Mario Reljanović (Institut za uporedno pravo), Gordana Čomić (narodni poslanik) i prof. dr Zoran Stojiljković (UGS Nezavisnost). Dijalog je moderirala novinarka Ljubica Gojgić.

Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju) je, obraćajući se u pozdravnoj reči u ime organizatora, naglasila da se Fondacija kontinuirano bavi pitanjem socio-ekonomskih reformi i socio-ekonomskih prava.

Očekujemo da će i u predstojećem godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, u delu koji govori o radnim pravima, Poglavlju 19, biti konstatovano da je napredak minimalan i da Srbija ne usvaja u dovoljnoj meri i dovoljno brzo standarde Evropske unije, ocenila je Vučković.

Ona je naglasila da su, po svim istraživanjima javnog mnjenja, za građane Srbije u vrhu prioriteta pitanja zapošljavanja, uslovi rada, ostvarivanje prava iz rada i radnih odnosa.

Zbog toga, istakla je Vučković, imamo puno razloga da postavimo pitanje gde su danas standardi dostojanstvenog rada u Srbiji, ali i šta o tome kažu političke partije, naročito one koje se predstavljaju kao stranke socijaldemokratske orijentacije. 

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Profesor Mario Reljanović iz Instituta za uporedno pravo rekao je da je, kada se opredelite za politiku koja treba da nosi ekonomiju, a u kojoj nema mesta za radna prava, potpuno logično da se dešava jasna diskrepanca između onoga što piše u programu političkih partija na vlasti i onoga što realizuju.

Primetno je, istakao je Reljanović, i da u odnosu političkih stranaka u Srbiji prema radnim pravima nema tako jasne razlike između „levice“ i „desnice“.

Reljanović je naveo da je problematično i to što se ni na aktuelnim protestima ni od strane opozicionih partija ne nudi održiva alternativa, što se, kaže, pokazalo i tokom štrajkova u Goši ili Fijatu.

Predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković rekao je da je socijalni dijalog u Srbiji na nivou "neljubaznog nerazumevanja" te institucionalne forme.

"Nema socijalnog dijaloga koji funkcioniše na nivou konsenzusa ako nema približne ravnoteže snage i moći, a sindikati su nemoćni", smatra Stojiljković.

On je kazao da treba analizirati programe i predizbornu ponudu - šta su stranke obećavale, šta je ušlo u program vlade, a šta je realna politika.

Narodna poslanica Gordana Čomić rekla je da se zaposleni u Srbiji u nemalom broju suočavaju sa nizom poteškoća, odnosno sa nepoštovanjem propisa u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu.

Ona je naglasila da je suštinski problem nedostatak dijaloga u društvu, kao i da radna prava i vladavina prava generalno nisu popularne i poželjne teme u Srbiji. 

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Učesnici konferencije ukazali su na probleme neplaćanja prekovremenog rada, otežanog pristupa zdravstvenom osiguranju, prava na bolovanje i godišnji odmor.

Istaknuto je da se prilikom donošenja pravnih akata koji regulišu ovu oblast težište stavlja na interes poslodavaca, a da njihovi predlozi i sugestije u toj oblasti uspešnije stižu do donosilaca odluka.

Ocenjeno je i da je uloga sindikata oslabljena, a da institucija socijalnog dijaloga u praksi ne ispunjava svoju ulogu uravnoteženja interesa poslodavaca i zaposlenih.

Sociolog Miroslav Ružica je kazao da nam, pošto ne možemo očekivati da će država i političke stranke promeniti svoj fokus po pitanju radnih prava, preostaju društveni pokreti i civilno društvo koji “prisiljavaju” političare da se bave ovom temom.

Dragan Matić (Industrijski sindikat Srbije) je naveo da, zbog dosadašnjih iskustava, od stranaka “ne očekuje ništa”, ali je naglasio da i među sindikatima ima onih koji nisu pravi sindikati, nisu autentični predstavnici radnika.

Ranka Savić (ASNS) je uputila, kako je rekla, kritiku sindikatima, jer “nedovoljno pratimo i nemamo analizu” šta su političke stranke obećavale na izborima, a šta je ispunjeno, pa da ih “kaznimo” i organizovano i solidarno vršimo pritisak.

Irena Pejić (portal Mašina) je istakla da u Srbiji ne postoji stranka levice i niko se ne zalaže za radna prava, dodajući da je sve više prekarno zaposlenih ljudi, radnici nemaju ugovor o radu, a po Zakonu o radu prekarijat ne može da se sindikalno organizuje. 

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Zoran Ivošević (bivši sudija Vrhovnog suda) je naglasio da u Srbiji nemamo sud kakav bi trebalo da imamo po Ustavu, radni sporovi moraju mnogo brže da se rešavaju, a ne rešavaju se, i kao dodatan problem naveo pitanje ostvarivanja prava onih koji rade van radnog odnosa, ali i kod minulog rada, dakle penzionera.

Aris Movsesijan (Nova stranka) je ocenio da u Srbiji preveliki broj zaposlenih radi u javnom sektoru, da mali broj ljudi ima firme koje nemaju veze sa državom, a one pune budžet, podsetivši i da su mnogi zaposleni u javnom sektoru dolazili na nedavni miting vlasti.

Ljiljana Lučić (Demokratska stranka) je navela da je DS, preuzevši vlast 2000-te godine nakon potpunog sloma države, vukla poteze koji su bili mogući, postavila temelje socijalne zaštite na moderan način i nijednu reformu u toj oblasti nije radila bez civilnog sektora.

Profesor Dragoljub Mićunović (Fondacija Centar za demokratiju) je, zahvalivši se prisutnima na učešću u dijalogu, rekao da je sve u svetu, pa i u našoj državi, povezano - pitanje društva, politike, vlasti, kulture, i kao veliki problem naveo ogromnu socijalnu nejednakost, ali i neznanje.

Debata u okviru projekta Dijalog u Centru pod nazivom “Gde su radna prava na agendi političkih stranaka? održana je 25. aprila 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacije, uz učešće predstavnika sindikata, političkih stranaka, akademske zajednice, civilnog društva i drugih. 

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Dijalog u Centru: Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?

Fondacija Centar za demokratiju

Pogledajte GALERIJU FOTOGRAFIJA - Dijalog u Centru: „Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?”​

Video

Dijalog u Centru (102): Gde su radna prava na agendi političkih stranaka? (25.4.2019)

NAJAVA DOGAĐAJA