• 21. maj 2019.

Osuda napada na sudiju Miodraga Majića

Fondacija Centar za demokratiju najoštrije osuđuje izjave predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti upućene sudiji Miodragu Majiću na sednici Narodne skupštine, zbog iskazanog stručnog mišljenja na temu tzv. Tijaninog zakona u emisiji Utisak nedelje.

Pokušaj podrivanja nezavisnosti sudije i profesionalnog integriteta, kao i neprilično reagovanje zbog korišćenja prava na slobodu izražavanja, nedopustivo je u jednom demokratskom društvu.

Brojne kritike stručne javnosti o odsustvu javne rasprave i neprihvatanja mišljenja predstavnika pravne profesije prate proces donošenja ovog Zakona. U interesu je javnosti da se čuje i glas sudija koji odlučuju o primeni prava. Sudije su pozvane da u vršenju svoje funkcije, pored donošenja odluka u sudskim procesima, učestvuju i u javnim raspravama o zakonima koji se tiču prava građana Srbije.

Pozivamo ministre, poslanike i ostale predstavnike izvršne vlasti da prekinu dalje urušavanje integriteta neistomišljenika i da ulože napor da pokažu poštovanje prema sudijama kao nosiocima sudske vlasti.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA