• 31. maj 2019.
  • |  Beograd

Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije

Fondacija Centar za demokratiju i European Western Balkans organizovali su javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu.

Tokom ovog događaja, kojem prisustvuju članovi Narodne skupštine, mediji, diplomatski kor i predstavnici civilnog društva, predstavili smo ključne nalaze i preporuke sadržane u Izveštaju Komisije za Srbiju, upoređujući ocene unutar našeg regiona, radi podizanja nivoa javnog diskursa, kako o samom Izveštaju, tako i o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u celosti. 

Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA