• 14. juni 2019.
  • |  Beograd

Sastanak NKEU povodom Akcionog plana za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

U petak, 14. juna 2019. godine biće održan sastanak Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pregovaračkog tima povodom Akcionog plana za poglavlje 19.

Treći Nacrt akcionog plana za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje predstavljen je Nacionalnom konventu u januaru 2019. godine, kada su nevladine organizacije i sindikati predstavili komentare na Nacrt akcionog plana. Pet meseci nakon prvog sastanka usledio je odgovor Ministarstva i novi sastanak je zakazan za 14. jun 2019. godine.

Uvodna izlaganja daće Nenad Nerić, predsednik Pregovaračke grupe 19, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima RS i Nataša Vučković, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavje 19.

NAJAVA DOGAĐAJA