• 27. juni 2019.
  • |  Beograd

Redovna razmena informacija između Radne grupe 17 NKEU i Direktorata EU za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju

U okviru redovne razmene informacija, u četvrtak, 27. juna 2019. godine održan je sastanak članova Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (RG 17 NKEU) sa gospođom Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije.

Ivan Sekulović je ispred Fondacije Centar za demokratiju, koordinatora Radne grupe 17, dao uvodna izlaganja i predstavio izveštaj o implementaciji ESRP-a (Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike), kao i reviziju ovog dokumenta za period nakon 2020. godine. Sekulović je, takođe, izneo trenutno stanje u oblasti socijalne zaštite.

Govorilo se i o nacrtima Zakona o agencijskom zapošljavanju, Zakona o štrajku i Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, te Zakonu o sezonskim poslovima. Čedanka Andrić iz UGS Nezavisnost je dala ključne informacije o ovim nacrtima zakona, uz konstataciju da je socijalni dijalog u Srbiji na jakom niskom nivou i da očekuje dalje napade na prava radnika. Aleksandra Đurović iz Beogradske otvorene škole je potom objasnila koje su aktuelnosti po pitanju obrazovanja, najviše se osvrnuvši na Nacionalni okvir kvalifikacija i program praksi.

Na sastanku su otvorena i mnoga druga pitanja, a predstavljeni su i izazovi sa kojima se civilno društvo suočava.

Zaključak sastanka je bio da i dalje postoji veliki nedostatak administrativnih kapaciteteta u državnoj upravi, kao i veliki nedostatak poštovanja zakona i ostalih dokumenata.

Radna grupa 17 NKEU za poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, okuplja sindikate, poslodavce i nevladine organizacije. 

Sastanak Radne grupe 17 NKEU sa Kristijanom Vestfal

Sastanak Radne grupe 17 NKEU sa Kristijanom Vestfal

Sastanak Radne grupe 17 NKEU sa Kristijanom Vestfal

Sastanak Radne grupe 17 NKEU sa Kristijanom Vestfal

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA