• 6. juni 2019.
  • |  Beograd

Međunarodna konferencija: Budućnost socijalne Evrope – novi izazovi za sindikate

Nataša Vučković, izvršni direktor Fondacije Centar za demokratiju i Ivan Sekulović, savetnik za javne politike Fondacije Centar za demokratiju, učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom: „Budućnost socijalne Evrope – novi izazovi za sindikate“ koju su organizovali Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, uz podršku prijateljske organizacije Fondacije Fridrih Ebert, 6. juna 2019. godine u Beogradu.

U periodu od 23. do 26. maja, u zemljama članicama Evropske unije održani su direktni izbori za Evropski parlament (EP), a jedno od glavnih pitanja koje se postavljalo bilo je da li će posle ovih izbora biti više ili manje Evrope u Evropskom parlamentu i hoće li to biti socijalna ili neka druga Evropa. Gotovo istovremeno u Beču se održavao 14. Kongres Evropske konfederacije sindikata (EKS) pod sloganom „Pravednija Evropa za radnike“. Evropska konfederacija sindikata pozvala je svoje članove da izađu na izbore i zatraže pre svega, više demokratije i socijalne pravde, pravednu tranziciju, kvalitetne poslove i veće zarade. U Srbiji nesporno postoji svest da izbori za Evropski parlament mogu uticati na celokupni proces proširenja Evropske unije, pa samim tim i na dalji napredak Srbije na tom putu. 

Međunarodna konferencija: Budućnost socijalne Evrope – novi izazovi za sindikate

Konferenciju su otvorili Maks Brandle, direktor Kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu i Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST. Učesnici Konferencije imali su priliku da zaista od relevantnih sagovornika, čuju analize i stavove vezane kako za rezultate izbora za EP, tako i za poruke evropskog i međunarodnog sindikalnog pokreta čiji je Nezavisnost sastavni deo.

U prvom delu konferencije o poukama evropskih izbora govorile su Nataša Vučković, izvršni direktor Fondacije Centar za demokratiju i Maja Bobić, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji. Drugi deo odnosio se na izazove za sindikate gde je uvodno izlaganje na temu „Socijalna Evropa – između mita i realnosti“ imao Peter Šerer, do Kongresa EKS u Beču zamenik Generalnog sekretara EKS. Kao panelisti u ovom delu pored kolege Šerera učestvovali su i Jap Vinen, viši savetnik Generalne sekretarke Međunarodne konfederacije sindikata i Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST. Poslednji deo Konferencije odnosio se na temu procesa evropskih integracija i industrijskih odnosa u Srbiji na kojem su govorili Ivan Sekulović, savetnik za javne politike Fondacije Centar za demokratiju, Ana Milićević Pezelj, izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Čedanka Andrić, izvršna sekretarka UGS NEZAVISNOST.

Izvor: nezavisnost.org

NAJAVA DOGAĐAJA