• 17. septembar 2019.

Sindikati i omladinske organizacije za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava mladih

Na okruglom stolu „Mladi i sindikati“ koji je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u okviru projekta „Radna prava su naša prava“, podržanog od strane Međunarodnog centra Olof Palme, predstavnici sindikata i omladinskih organizacija bavili su se najvećim problemima mladih na tržištu rada i mogućnostima za poboljšanje njihovog položaja.

Mladi su jedna od ugroženijih društvenih grupa u Srbiji kada je reč o zaštiti radnih prava i potrebna je veća pažnja sindikata kako bi mladi bili zaštićeni od sve veće prekarizacije rada. Rad na crno je izrazito zastupljen kod mlade populacije u Srbiji, a česta su i druga kršenja prava iz oblasti radnog odnosa. Utvrđeno je da je jedan od osnovnih uzroka problema nisko poznavanje prava iz radnog odnosa mladih koji tek ulaze na tržište radne snage, naročito u kontekstu sprovođenja programa dualnog obrazovanja.

Nakon toga razmatrano je na koji način je moguće rad sindikata učiniti osetljivijim za probleme mladih i kako privući više mladih sindikalnih aktivista. Posebno je istaknut značaj podizanja svesti mladih o sopstvenim radnim pravima i uloge sindikata u zaštiti radnih prava mladih. Na kraju su razmatrani budući oblici saradnje između sindikata i omladinskih organizacija civilnog društva i strategije budućeg zajedničkog delovanja.

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja da radi na izgradnji solidarnog i demokratskog društva u kojem se poštuju radna prava i gde svako ima pravo na dostojanstven rad i u mogućnosti je da vodi dostojanstven život. 

Sindikati i omladinske organizacije za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava mladih

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA