• 30. septembar 2019.
  • |  Kumrovac

Predstavljanje inicijative „Mladi Balkana za Evropu“ na EUSave konferenciji u Kumrovcu

Od 25. do 27. septembra 2019. održana je u Kumrovcu međunarodna tematska konferencija „Nove evropske ruralne oblasti: Inovativne lokalne razvojne strategije i istorijska sela“ u okviru #EUSAVE projekta. Evropski projekat #EUSAVE nastoji da kreira, promoviše i konsoliduje Evropsku mrežu pametnih evropskih sela kroz lokalne razvojne strategije na osnovu prilika koje pruža kulturno nasleđe.

Emilija Dolovački, predstavnica „Mladih Balkana za Evropu“, učestvovala je na panelu „Inovativni građani: Uključivanje građana u procese donošenja odluka o lokalnom razvoju“. Govorila je o značaju uključivanja građana u proces evropskih integracija, posebno na lokalnom nivou, s obzirom na to da su lokalne samouprave jedan od najznačajnijih aktera za širenje evropskih vrednosti i primenu standarda Evropske unije. Administrativni kapaciteti lokalnih samouprava su ključni za uspešno sprovođenje reformi. Naglasila je da se više od 70% pravnih tekovina Evropske unije primenjuje na lokalnom nivou. Emilija je objasnila kako Poglavlja 19, 23, 24 imaju neposredan uticaj na svakodnevni život građana. Na kraju, navela je da inicijativa „Mladi Balkana za Evropu“ predstavlja primer dobre prakse povezivanja evropskih integracija (naročito Poglavlja 19, 23 i 24) sa lokalnim organizacijama civilnog društva, ističući kako projekat ima za cilj da osnaži lokalne organizacije civilnog društva, naročito omladinske organizacije, da efikasnije učestvuju u monitoringu procesa evropskih integracija i reformi. Emilija je takođe prezentovala šta projekat donosi na lokalnom nivou:

• Inicira lokalne radionice, akcije podizanja svesti, zagovaranja i uključivanja mladih u efikasnije učešće u lokalnom javnom životu

• Jača ulogu civilnog društva i lokalnih samouprava u jačanju demokratskih principa vladavine kroz platforme lokalnih zajednica koje okupljaju više zainteresovanih aktera „Lokalni monitoring reformi – dobra praksa postaje naša praksa“

• Unapređuje znanje lokalnih organizacija radi analize javnih politika, vođenja socijalnog dijaloga i uticanja na reforme kroz različite treninge i programe.

 

NAJAVA DOGAĐAJA