• 5. novembar 2019.
  • |  Priština

Mladi u potrazi za odgovorima na demografske promene i promene na tržištu rada

U Prištini će se od petog do sedmog novembra održati radionica za predstavnike mladih iz četrnaest organizacija učesnica na projektu Mladi Balkana za Evropu. Osim radionica, održaće se i Regionalni forum mladih u okviru kojeg će biti formirana Mreža mladih Balkana za Evropu.

Na celokupnom programu učestvovaće više od pedeset mladih aktivista i studenata iz Zapadnog Balkana i Turske. Radionice će obuhvatiti neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje.

Svrha radionice je širenje znanja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju, uz osposobljavanje organizacija za samostalno praćenje procesa evropskih integracija u navedenim oblastima.

Poslednjeg dana biće formirana Mreža mladih Balkana za Evropu koja će stečena znanja primenjivati u praksi, kroz praćenje neke od tema radionice u okviru procesa evropskih integracija država iz kojih dolaze. Oni će biti obučeni da bolje razumeju proces reformi u ovim oblastima, koji su glavni akteri, najveće prepreke reformama i na koji način je najbolje implementirati reforme uz praćenje rezultata i efekata promena.

NAJAVA DOGAĐAJA