• 7. novembar 2019.

25 godina Fondacije Centar za demokratiju

Radimo jer verujemo da su promene moguće, da iskustvo znači temelj, da mladost znači putokaz, da razvoj znači život

Fondacija Centar za demokratiju ove godine slavi 25 godina svog rada. Ovaj period obilovao je dramatičnim političkim promenama, ekonomskim krizama, društvenim turbulencijama i međunarodnim sukobima. Smenjivali su se režimi, nacionalni prioriteti, spoljno-političke orijentacije, menjao se ekonomski sistem, razoreni su mnogi vrednosni obrasci iz prethodnih decenija, prošli smo put od rata do mira, od međunarodnih sankcija do kandidata za članstvo u EU...

I danas, u novom dobu koje nije ništa manje dramatično, promocija evropskih vrednosti, uvođenje standarda evropske političke i pravne prakse u naše zakonodavstvo i odbrana ljudskih prava ostaju za nas ključne teme. Centar za demokratiju ostao je veran svojim načelima, razvijanju demokratskih ideja, obrazovanju građana za učešće u političkim procesima, promociji demokratske političke kulture, negovanju dijaloga, argumentovanog mišljenja i tolerancije.

Pratite našu kampanju na društvenim mrežama narednih 25 dana u čast 25 godina našeg rada. Podsetićemo vas na naše uspehe, ideje, prijatelje sa kojima smo radili i naše projekte za budućnost. 

25 godina Fondacije Centar za demokratiju

Radimo jer verujemo da su promene moguće, da iskustvo znači temelj, da mladost znači putokaz, da razvoj znači život.

Facebook @CentarOnline

Twitter @CentarOnline

Instagram centaronline

NAJAVA DOGAĐAJA