• 21. novembar 2019.
 • |  Beograd

Dijalog u Centru: Civilno društvo danas (21.11.2019. 12-14h)

Beograd, četvrtak, 21. novembar 2019, 12-14h, Envoy Conference Center

Dijalog u Centru na temu „Civilno društvo danas: NVO ili GONGO, watchdog ili strateško partnerstvo, think-tank ili do-tank“, biće održan u četvrtak, 21. novembra 2019. godine u Beogradu od 12 do 14 časova u Envoy Conference Centru.

Uvodničari/ke:

 • Sonja Licht (Beogradski fond za političku izuzetnost)
 • Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju)
 • Snežana Pavković (Timočki klub)
 • Vladimir Simović (Centar za politike emancipacije)

U godini u kojoj Fondacija Centar za demokratiju proslavlja svoj dvadeset peti rođendan želimo da razgovaramo o stanju u civilnom sektoru danas, izazovima sa kojima se sektor suočava i njegovom daljem razvoju. Razvijeno civilno društvo je jedan od osnovnih preduslova za uspostavljanje i konsolidaciju demokratije u državama sa autoritarnom prošlošću i ima ključnu ulogu u osiguranju da vlast deluje u skladu sa opštim interesom društva. Ono okuplja građane, edukuje ih i ohrabruje da se aktiviraju u društvenim i političkim procesima.

 • Može li se uspostaviti ravnoteža u razlikama između watchdog organizacija i organizacija koje imaju (kritičko) partnerstvo s državom?
 • Kako reagovati na pojavu GONGO-a?
 • Kako se menja dinamika odnosa između nevladinih udruženja na lokalu sa tzv. „centralnim“ organizacijama?
 • Kako se izboriti za veću transparentnost u finansiranju aktivnosti civilnog društva od strane države?
 • Kakav je pristup vlasti, donatora i Evropske unije prema organizacijama civilnog društva i na koji način se razlikuje u odnosu na oblast njihovog delovanja?
 • Kako ocenjujemo mehanizme OCD za praćenje pristupnih pregovora i reformskih procesa?

Ovo su neka od pitanja koja će biti postavljena na predstojećoj debati.

Dijalog u Centru organizuju Fondacija Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacija.

Direktan prenos debate moći ćete da pratite na Facebook stranici Friedrich Ebert Fondacije.

Dijalog u centru je platforma za javni dijalog otvorena za stručnjake, političare, civilno društvo i medije. Razgovaramo o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja, tražimo rešenja, predlažemo promene. Kroz društvene mreže, građani prate i uključuju se u debate.

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA