• 25. novembar 2019.
  • |  Beograd

Fondaciji Centar za demokratiju dodeljena zahvalnica UGS Nezavisnost

Fondaciji Centar za demokratiju dodeljena je zahvalnica za saradnju i doprinos u ostvarenju ciljeva UGS Nezavisnost.

„Nama je u Centru za demokratiju stalo do sindikata. Mi se bavimo zaštitom socijalnih i ekonomskih prava, i to je razlog naše dobre saradnje - i sindikat se sve više bavi pored sindikalno udruženih zaposlenih i nezaposlenima, neregistrovanim radnicima i osetljivim grupama na tržistu rada“, rekla je Nataša Vučković prilikom uručenja zahvalnice.

„Hvala vam na prilici da vas bolje upoznamo. Prilike za saradnju život nam daje svakodnevno - trebalo je snažnije da reagujemo na produženje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, situacija u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu je zabrinjavajuća, planira se donošenje mnogih važnih zakona“, poručila je Vučković. 

Fondaciji Centar za demokratiju dodeljena zahvalnica UGS Nezavisnost

Fondaciji Centar za demokratiju dodeljena zahvalnica UGS Nezavisnost

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA