• 12. decembar 2019.
  • |  Beograd

Konferencija „Radna prava su naša prava“ (12.12.2019)

Četvrtak, 12. decembar 2019. godine od 10h (Hotel 88 Rooms, Takovska 49, Beograd)

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, organizuje konferenciju „Radna prava su naša prava". Konferencija će biti održana u četvrtak, 12. decembra 2019. godine u Beogradu (Hotel 88 Rooms, Takovska 49), sa početkom u 10 časova.

Konferenciju će otvoriti:

  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju
  • Joachim Waern, zamenik ambasadora Švedske
  • Danilo Milić, Međunarodni centar Olof Palme
  • Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti
  • Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe Zaštitnika građana

Na konferenciji će biti predstavljen Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji koji Fondacija Centar za demokratiju objavljuje na godišnjem nivou, a u skladu sa svojom misijom da unapređuje socijalna prava. Cilj Izveštaja jeste pružanje doprinosa unapređenju poštovanja radnih prava u Srbiji prema najvišim međunarodnim standardima. Izveštaj obuhvata period od januara do polovine novembra 2019. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja početkom 2019. godine započelo je proces konsultacija sa civilnim društvom povodom izrade Akcionog plana za Poglavlje 19, te će se na drugom panelu govoriti o novinama u Poglavlju 19, procesu izrade Akcionog plana, kao i učešću civilnog društva u tom procesu.

Imajući u vidu da se za opisivanje radnih odnosa u Srbiji koristi sve više reč prekarnost, za koju su karakteristične niske zarade, nepostojanje ili slaba zaštita u slučaju gubitka posla i ograničen pristup socijalnoj zaštiti kao i pravima iz radnog odnosa, rad u Srbiji teško se može onda nazvati dostojanstvenim radom. Treći panel upravo je posvećen ovoj važnoj temi.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA