• 13. decembar 2019.
  • |  Beograd

Razgovor „Drugi pol - 70 godina“ (13.12.2019, 12-14h)

Povodom 70 godina od objavljivanja knjige Simon de Bovoar „Drugi pol“, Centar za ženske studije, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka i Fondacija Centar za demokratiju pozivaju vas na razgovor „Drugi pol - 70 godina“ u petak, 13. decembra 2019. godine od 12h do 14h u Media centru u Beogradu (Terazije 3).

S vama će govoriti i s vama razgovarati:

  • Daša Duhaček, profesorka Fakulteta političkih nauka, u penziji
  • Svetlana Slapšak
  • Marija Božić, književna kritičarka
  • Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i narodna poslanica

Fondacija Centar za demokratiju

Preuzmite

NAJAVA DOGAĐAJA