• 10. decembar 2019.

Međunarodni dan ljudskih prava

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava: Da budemo jednaki i slobodni, da uživamo slobodu izražavanja, da se poštuje naše pravo na različitost, da radimo u dostojanstvenim uslovima... Važno je!

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA