• 13. decembar 2019.
  • |  Beograd

Debata „Drugi pol - 70 godina“

U današnje vreme kada se mnogo govori o socijalnom impaktu reformi, pokreta i ideologija, nesumnjivo je da je „Drugi pol“ imao ogroman i dalekosežni društveni impakt: dajući ženama argumentaciju, Simone de Beauvoir ohrabrila ih je u njihovom pohodu ka raznim oblicima oslobađanja - rekla je Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju, koja je zajedno sa Centrom za ženske studije i Centrom za studije rodne politike FPN organizovala debatu „Drugi pol - 70 godina“ Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir).

Debata „Drugi pol - 70 godina“ održana je 13. decembra 2019. godine u Medija centru u Beogradu.

Debata „Drugi pol - 70 godina“

Debata „Drugi pol - 70 godina“

Debata „Drugi pol - 70 godina“

Debata „Drugi pol - 70 godina“

Fondacija Centar za demokratiju; Foto: Medija centar

NAJAVA DOGAĐAJA