• 8. decembar 2019.
  • |  Beograd

„Zlatno doba“: Socijalna prava i žene

Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš i savetnik za javne politike u Fondaciji Centar za demokratiju Ivan Sekulović učestvovali su u razgovoru na temu „Zlatno doba“: Socijalna prava i žene, održanom u okviru Befem festivala.

Iako vlast poručuje da živimo „zlatno doba" nikada većeg državnog suficita, Srbija je danas zemlja najvećeg siromaštva i nejednakosti u Evropi. Pogrešnom politikom i nepostupanjem države, razara se sistem socijalne zaštite i urušavaju socijalna prava najugroženijih grupa stanovnika. U pojedinim oblastima, situacija je alarmantna. Šta nam govore pokazatelji o stopama apsolutnog i relativnog siromaštva, rizika od siromaštva, strukture potrošnje, uslova života? Da li nove socijalne politike mogu da zaštite najugroženije i da spreče urušavanje sistema socijalne zaštite? Kako se ovakva politika reflektuje na žene? Da li i kakvu podršku mogu da očekuju žene sa iskustvom nasilja? - neka su od pitanja pokrenuta u debati.

NAJAVA DOGAĐAJA