• 3. februar 2020.
  • |  Beograd

FCD na diskusiji o budućnosti procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji

Nataša Vučković, izvršni direktor Fondacije Centar za demokratiju učestvovala je na forum - diskusiji „Kako dalje sa Zapadnim Balkanom?“, koju je organizovala Fondacija Konrad Adenauer u ponedeljak, 3. februara 2020. godine, u Aeroklubu u Beogradu.

Forum je otvorio direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Norbert Bekman-Dirkes, a govorili su i Ambasador Republike Francuske Žan Lui Falkoni i Ambasador Savezne Republike Nemačke Tomas Šib. Pored Nataše Vučković, učesnici foruma su bili Suzana Grubješić, savetnica Centra za spoljnu politiku i dr Slobodan Zečević, naučni savetnik Instituta za evropske studije. U debati su razmatrana pitanja: kojim putem ka Evropi, kakvi predlozi mogu da se očekuju od Evropske komisije; francuski predlog modifikacije politike proširenja EU za Zapadni Balkan; francusko-nemačko prijateljstvo kao model pomirenja za Zapadni Balkan.

Nataša Vučković je istakla da je neophodno da politički kriterijumi budu i dalje prioritetni, uz jačanje podrške ekonomskom i socijalnom razvoju. Nužno je i da u Srbiji promenimo način na koji se u javnosti govori o Evropskoj uniji, kao i da je potrebna nova „komunikaciona strategija“ koja bi istakla važnost evropskog projekta, dala pozitivniju sliku, i koncentrisala se na pomoć EU Srbiji. Neophodno je isticati partnerstvo i zajedničke uspehe, gde god da ih ima.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA