• 6. februar 2020.

Predlog nove metodologije proširenja Evropske komisije

Fondacija Centar za demokratiju pozdravlja predlog Evropske komisije o novoj metodologiji proširenja kao snažnu reafirmaciju jasne perspektive članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Posebno je važno naglašavanje političkog, bezbednosnog i ekonomskog interesa Unije da Zapadni Balkan postane njen deo. Sa druge strane, veće insistiranje na političkim i vrednosnim aspektima procesa pristupanja, kao i na poboljšanju zvaničnog narativa kandidata o strateškoj posvećenosti članstvu, pružiće podsticaj temeljnijem usvajanju potrebnih reformi koje vode ka članstvu.

Smatramo da je ključno da proces pristupanja bude zasnovan na rezultatima država kandidata. Isto tako je važno da uspešno sprovođenje reformi vodi ka uključivanju u programe EU i, ponajviše, na njeno zajedničko tržište. Sa druge strane, EU ne sme da zanemaruje nazadovanje u postizanju evropskih standarda jer to samo šteti građanima koji treba najviše da osete prednosti puta ka članstvu. Ovo se naročito odnosi na političke kriterijume, vrednosnu i institucionalnu spremnost da se bude član EU.

Pozivamo Vladu da ozbiljno razmotri prednosti koje novi pristup proširenju donosi. Potrebno je sprovesti temeljnu procenu o tome da li je bolje za državu i njene građane nastaviti proces pristupanja na način na koji je započet ili prihvatiti novu metodologiju. Ne smemo da propustimo priliku da ubrzamo dinamiku na putu koji nas vodi ka ispunjenju ključnog strateškog cilja Srbije koji vodi ka povećanom blagostanju njenih građana. 

Foto: Pixabay, ilustracija

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA