• 9. januar 2020.
  • |  Beograd

Strateško planiranje rada za 2020. godinu

Zaposleni Fondacije Centar za demokratiju, zajedno sa nekolicinom osnivača FCD-a, okupili su se da bi razmatrali programske i strateške ciljeve organizacije u 2020. i 2021. godini.

Na dnevnom redu sastanka održanog 9. i 10. januara 2020. godine u hotelu „Park“ u Beogradu, bila je analiza programa i projekata FCD od 2017. do 2019. godine, u okviru SWOT analize poslovanja identifikovane su snage i slabosti, prilike i prepreke, što omogućava veći i kvalitetniji uvid zaposlenih u okruženje, aktivnosti, znanje unutar organizacije i finansiranje.

Detaljno su analizirani projekti koji su predviđeni za 2020. godinu - razgovaralo se o njihovim glavnim ciljevima, vezi između ciljeva i programa, aktivnostima, očekivanim rezultatima i njihovoj vremenskoj dinamici. Zaposleni u organizaciji sada imaju kompletan uvid u poslovanje predviđeno za 2020. godinu, pa će moći da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva.

Misija Fondacije Centar za demokratiju je ohrabrivanje i pokretanje građana na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava i borbu za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA